Anasayfa

Kitap Galerisi

Aktaş, Hasan; Mevlâna Okulu ve Misyonu; Yort Savul Yayınları, 2003.


Arasteh A. Reza; Aşkta ve Yaratıcılıkta Yeniden Doğuş - Mevlâna Celâleddin Rumi'nin Kişilik Çözümlemesi. Kitabiyat Yayınları, 2000

Araz, Nezihe; Anadolu Erenleri. Özgür Yay.


Araz, Nezihe; Anadolu Evliyaları. Özgür Yay.


Araz, Nezihe; Aşk Peygamberleri. Özgür Yay.


Büyükkörükçü, Tahir; Mevlâna ve Mesnevi / Hakiki Vechesiyle; Bedir Yayınları, 1997.


Büyükkörükçü, Tahir; Mevlâna'nın Hayatı, Şahsiyeti. 1939


Can, Şefik; Konularına Göre Açıklamalı Mesnevî Tercümesi. Ötüken Yay.


Can, Şefik; Kur'an Tefsiri Açısından Mesnevî. Ötüken Yay. 2001


Can, Şefik; Mevlâna ve Eflatun. Okul Yayınları, 2004.

Can, Şefik; Cevahir-i Mesneviyye -Mesnevi'den Seçmeler (2 Cilt ). Ötüken Neşriyat, 2001.


Can, Şefik; Divan-ı Kebir - Seçmeler (4 Cilt). Ötüken Neşriyat, 2000


Can, Şefik; Mesnevî Hikâyeleri. Ötüken Neşriyat, 2003


Can, Şefik; Mesnevi Tercümesi (1-6). Ötüken Neşriyat.


Can, Şefik; Mevlâna / Hayatı-Şahsiyeti-Fikirleri. Ötüken Neşriyat, 1997.


Can, Şefik; Okullar İçin Mesnevi'den Seçmeler. Ötüken Neşriyat, 2005


Cebeci, Prof. Dr. Fethullah; Mevlâna ve İslam Cantaş Yayıncılık


Çelebi, Asaf Halet; Mevlâna ve Mevlevilik Hece Yayınları, 2002.


Çelebi, Asaf Halet; Mevlâna'nın Rubaileri. Hece Yay. 2002


Demirci, Mehmet; Mevlâna'dan Düşünceler. Akademi Yayınları, 2002


Dervişoğlu, İsmail; Mesneviden Seçmeler. Karanfil Yay.


Efe, Ahmet; Mevlâna Gülşeni (The Rose Garden Of Mevlâna). Kitap Dünyası, 2002.


Eflaki, Ahmed; Ariflerin Menkıbeleri 1 (Mevlâna ve Etrafındakiler). Remzi Kitabevi, 1986


Ekiz, Osman Nuri; Mevlâna. Toker Yayınları, 1998.


Elitez, Ziya; Düşündüren Mevlâna. Kozmik Kitaplar, 2005.


Emiroğlu, Doç. Dr. İbrahim; Sufi ve Dil [Mevlâna Örneği]. İnsan Yayınları, 2002.


Emiroğlu, Doç. Dr. İbrahim; Yanlış Düşünce ve Davranışlar Karşısında Mevlâna. İnsan Yayınları, 2002.


Ergin, Osman; Dâr-ül Mevlevi, 1939


Eyyüboğlu, İzmet Zeki; Mevlâna Celâleddin. Özgür Yay.


Fiş, Radi; Bir Anadolu Hümanisti Mevlâna. Evrensel Basım Yayın, 2005.


Gölpınarlı, Abdülbaki; Mevlâna (Hayatı, Sanatı, Yapıtlarından Seçmeler) Varlık Yayınları


Gölpınarlı, Abdülbaki; Mesnevi Tercümesi ve Şerhi (Takım - 3 Cilt) İnkılap Kitabevi


Gölpınarlı, Abdülbaki; Mevlâna Celâleddin (Hayatı, Felsefi, Eserleri). İnkılap Kitabevi, 1999


Gölpınarlı, Abdülbaki; Mevlâna Celâleddin Mektuplar. İnkılap Kitabevi


Gölpınarlı, Abdülbaki; Mevlâna Celâleddin Rumi' nin Mesnevi Bahçesi. Nükte Kitap, 2003.


Gölpınarlı, Abdülbaki; Mevlâna Celâleddin - Divan. İnkılap Kitabevi


Gölpınarlı, Abdülbaki; Mevlâna Celâleddin, 1951, 1952, 1958


Gölpınarlı, Abdülbaki; Mevlâna'dan Sonra Mevlevîlik. 1953


Gölpınarlı, Abdülbaki; Mevlevi Âdab ve Erkânı. 1953


Gölpınarlı, Abdülbaki; Mevlâna Celâleddin - Divan-ı Kebir - Seçmeler. M.E.B. 1000 Temel Eser 37, 1970


Gölpınarlı, Abdülbaki; Divan-ı Kebir Tercümesi. (5 Cilt), Remzi Kitabevi 1957-1960


Gölpınarlı, Abdülbaki; Mevlâna Celâleddin. İnkılap Kitabevi, 1959


Gölpınarlı, Abdülbaki; Fîhi mâ-fih Tercümesi. Remzi Kitabevi 1959


Gölpınarlı, Abdülbaki; Mektuplar (Mevlâna'nın Mektuplarının Tercümesi). İnkılap Kitabevi, 1963


Gölpınarlı, Abdülbaki; Mevlâna Celâleddin - Divan. Milliyet Yayınları, 1971


Gölpınarlı, Abdülbaki; Mecâlis-i Seb'a Tercümesi. Konya, 1965


Gölpınarlı, Abdülbaki; Rubailer (Mevlâna'dan Tercüme). Remzi Kitabevi, 1969


Güllüce, Hüseyin; Kuran Tefsiri Açısından Mesnevi. Ötüken Yay..


Gündüzalp Selim; Mesnevi & Mevlâna. Zafer Yayınları, 2005


Gürer, Dilaver; Peygamberlerin Öyküleri (Fusûsu'I-Hikem ve Mesnevi'de). İnsan Yayınları


Hacıtahiroğlu, Dr. Abdullah Öztemiz; Mesnevi Mevlâna - Kendi Vezniyle Manzum Tercüme. Ötüken Yay. 1972


Kadir, A.; Bugünün Diliyle Mevlâna. SAY Yayınları.


Kanar, Yüksel; Mevlâna Celâleddin Rumi Eserlerinden Seçmeler Morpa Kültür Yayınları, 1992.


Kabaklı, Ahmet; Mevlâna. Türk Edebiyatı Vakfı.


Karakoç, Sezai; Mevlâna. Diriliş Yayınları.


Karaismailoğlu, Adnan; Mevlâna ve Mesnevî. Akçağ Yay. 2001


Kollektif; Konya'dan Dünya'ya Mevlâna ve Mevlevilik. Karatay Belediyesi, 2003.


Konuk, A. Avni; Mevlâna Celâleddin Rûmî; Mesnevî, Tercüme ve Şerh. Gelenek Yay. 2005


Konuk, A. Avni; Mevlâna Celâleddin Rûmî; Fîhi Mâ Fîh, Tercüme ve Şerh


Lermioğlu, Ayten; Mevlâna ve Yakınları


Lermioğlu, Ayten; Mevlâna ve Aşk. Kültür Bakanlığı


Lewis, Franklin D.; Mevlâna. Kabalcı Yay.


Mevlâna Celâleddin Muhammed; Divan-ı Kebîr. Konya Mevlâna Müzesi K. 2 Cild. No: 68, 69


Mevlâna Celâleddin Muhammed; Divan-ı Kebîr. Konya Mevlâna Müzesi. No: 2106


Mevlâna Celâleddin Muhammed; Mesnevi. Konya Mevlâna Müzesi. No: 1113


İzbudak, Veled Çelebi; Mevlâna - Mesnevî, Çev.: 6 Cilt. M.E.B. 1991


Nicholson, Prof. R.A.; Mevlâna Celâledden Rûmi, Çev. Ayten Lermioğlu, Tercüman 1000 Temel Eser,1973


Okuyucu, Cihan; İçimizdeki Mevlâna. Bilge Yayınları, 2002.


Ordulu, M. Akif; Bezirgan İle Papağan (Mevlâna). Çilek Yayınları. 2005


Önder, Mehmet; Mevlâna ve Mevlevilik. Aksoy Yayıncılık.


Önder, Mehmet; Mevlâna, 1971


Önder, Mehmet; Mevlâna Müzesi Rehberi, 1970


Önder, Mehmet; Mevlâna ve Mevlevîlerin Kıyafeti, 1970


Önder, Mehmet; Mevlâna Şiirleri Antolojisi. 1959, 1970


Önder, Mehmet; Mevlâna, Mesnevî'den Hikâyeler, Dönmez Yayınları


Özdamar, Mustafa; İnsanlığın Piri Hazreti Mevlâna. Kırk Kandil, 2000.


Öztürk, Yaşar Nuri; Mevlâna Celâleddin Rumi ve İnsan. Yeni Boyut, 2000.


Rifai, Kenan; Mesnevî-i Şerif. Kubbealtı Yay.


Schimmel, Prof. Dr. Annamarie; Ben Rüzgarım Sen Ateş - Mevlâna Celâleddin Rumi'nin Hayatı ve Eseri. Ötüken Neşriyat, 1999, 2000


Sevük, İsmail Habib; Mevlâna Güldestesi, 1954


Şahin, Ahmet Metin; Mevlâna Mesnevi'den Seçme Hikayeler Yağmur Yayınevi, 2005.


Şahin, İnci; Mevlâna. Semerkand Yayıncılık, 2003


Tanyaş, Hamza; Mevlâna'dan Rubailer. Kaknüs Yay.


Tezcan, Ahmet; Kel Papağan / Mevlâna, Mesnevi'den I. Erdem Yayınları, 1998.


Tezcan, Ahmet; Mezarlıktaki Hazine / Mevlâna Mesnevi'den II. Erdem Yayınları, 1998.


Topçu, Nurettin; İslam ve İnsan/Mevlâna ve Tasavvuf. Dergah Yayınları


Turna, Boğaç Babür; Bütün Öyküleriyle Mesnevi-i Şerif. Özgür Yayınları, 2002.


Turizm Derneği, Konya; Mevlâna Güldestesi, 1965


Uzel, Nezih: Mevlâna ve İnsan. Elif Kitabevi, 2003


Uzluk, Şahabettin; Mevlevide Resim, Resimde Mevlevilik, 1967


Ülger, İbrahim; Mevlâna. Berfin Yayınları, 2003


Vakkasoğlu, Vehbi; Aşk Çağlayanı Mevlâna. Nesil Yayınları, 2004


Vitray-Meyerovitch Eva de; Konya, Hz. Mevlâna ve Sema. Konya İl Kültür Müd. Yayınları, 2000; Çizgi Yay.


Vitray-Meyerovitch Eva de; Dua'nın Ruhu. Türkçesi : Cemal Aydın. Şule Yayınları, 1999


Watts, Nigel; Sevginin Yolu ( Mevlâna ve Şems-i Tebrizî ). Dharma Yay.


Yakıt, Prof. Dr. İsmail; Batı Düşüncesi ve Mevlâna. Ötüken Neşriyat; 1993, 2000


Yılmaz, Burhan; Bilinmeyen Mevlâna. Nüve Kültür Merkezi, 2004; Kozmik Kitaplar, 2005.


Yücebaş, Hilmi; Edebiyatımızda Mevlâna. L&M Yayıncılık, 1959, 2005.


Yağmur, Sinan; Mevlâna Celâleddin Rumi: Tennure ve Ateş. Esra Yayınları, 2004


Yeniterzi, Emine, Yrd. Doç. Dr.; Mevlâna Celâleddini Rumi. Diyanet Vakfı Yayınları


Yeşildağ, Yılmaz; Mevlâna Yaşamı ve Şiirleri. Gün Yayıncılık, 2000.


Yılmaz, Mahmut; Mevlâna Mesnevi'den Hikayeler. Harf Yayın İletişim, 2005.


Zeren, Mehmet; Hz. Mevlâna'nın En Büyük Eseri Mesnevî'de Geçen Bütün Hikâyeler. Semerkand Yay.

© 2019 İskenderun Mevlana Vakfı
 
Web Tasarım Neo